Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Cad.,Atlas Apt. No:12 Daire:5, 34726 Kızıltoprak-Kadıköy/Kadıköy/İstanbul

Meme Küçültme Ve Dikleştirme

Meme büyüklüğü ve sarkıklığı (pitozis), tek başlarına veya daha çok birlikte olabilirler. Memenin her biri 500 gramdan ağırsa büyüklükten, meme ucu veya meme dokusu meme altı çizgisine ulaşmış veya geçmişse sarkmadan bahsedilebilir. Her ikisinde de hemen hemen benzer işlemler uygulanır. Her ikisinde de meme ucu ve areola daha yüksek bir pozisyona çekilirken genelde bir miktar doku da çıkarılarak meme dokusu toparlanır. Aralarındaki fark çıkarılan doku miktarı ile ilgilidir. Her bir memeden 300 gramdan az doku çıkarılırsa genelde dikleştirme olarak kabul edilir.

Pitozis Klasifikasyon (Regnault) Klas A:Hafif pitoz. Meme ucu meme altı çizgi hizasındadır. Klas B:Orta pitoz. Meme ucu meme altı çizgisi altına inmiştir. Klas C:Ağır pitoz. Meme ucu memenin alt sınırındadır. Klas D:Glanduler pitoz. Meme ucu normal yerindedir. Meme dokusu sarkmıştır.

Meme büyüklüğünün hastada yarattığı şikayetler: Baş, boyun, sırt ağrıları, meme altında pişikler, sütyen askılarına bağlı ağrılı oluklar oluşması, yorgunluk, sırt üstü yatarken nefes almada güçlük, giyim sorunları gibi. Hasta genelde üstünü başka altını başka numara alır. Hasta kilo vermekle memelerinde yeterince küçüklük elde edemez. Meme dikleştirme ve küçültme ameliyatlarından sonra hastalar kilo vermeye daha motive hâle gelirler.

Tedavi seçenekleri şunlardır:

1- Augmentasyon (Tek başına veya bir mastopeksi tekniği ile beraber)
2- Periareolar skar tekniği

3- Sirkumareolar skar tekniği (Periareolar purse-string kapatma ile beraber)

4- Vertikal mastopeksi (Sadece vertikal skar, nadiren kısa horizontal komponenti olabilir)

5- Vertikal ve horizontal skar tekniği

6- Serbest meme ucu-areola tekniği

Tüm küçültme ve dikleştirme ameliyatlarında memede mutlaka iz kalır. Hepsinde areola etrafında mutlaka iz olur. Bazı yöntemlerdeki tek iz budur. Hafif sarkık olgularda bu yöntemden fayda sağlanabilir. Ancak daha ciddi olgularda areola etrafında daire olarak çok geniş deri ve doku çıkarmak gerekir. Bu çoğu zaman istenilen sonucu almada yetersiz kalmakla birlikte ayrıca iki olumsuz sonucu getirir. Birincisi meme estetiğinin en önemli komponenti olan meme projeksiyonu azalır. Memeler bir yere çarpmış gibi düzleşir. İkincisi, areola etrafındaki büzülmüş dokunun düzeleceği ne kadar söylense ve gerçekten düzelse de burada oluşan iz giderek genişler. O nedenle orta ve ağır olgularda, en azından areola alt noktasından meme altı hatta inen düz vertikal bir çizgiyi göze almak gerekir. Bu teknik, vertikal mammoplasti, I-skar, lollipop skar tekniği gibi adlarla bilinir ve son yıllarda tüm dünyada en çok kabul gören tekniktir. Çok büyük ve sarkık memelerde buna meme altı hatta uzanan bir iz de eklenebilir. Bu şekilde ters T şeklinde iz kalır(At nalı iz). Bu yöntemde hem fazla iz oluşur, hem de başlangıçtaki güzel dış görünüş kısa zamanda kaybolur ve alt taraf sarkmaya (bottoming out) başlar. Ancak, deneyimli meme cerrahları hemen hemen tüm memelerde, büyüklükleri ne olursa olsun vertikal mammoplasti tekniği ile küçültme işlemi yapmaktadırlar. Bu işlemde meme altındaki fazla deri dokusu büzülerek toparlanır ve meme dokusu yukarı itilir. İlk anlardaki bu fazlaca yukarı kalkık ve büzük görüntü 1-2 ay içinde dokuların oturmasıyla kaybolur. Burada, sarkmayı yapan alt meme dokuları zaten çıkarıldığı için memeler dik ve estetik görünüşlerini uzun yıllar muhafaza ederler.

Bu olgulardaki sorunlar:

Erken: Kanama-hematom-enfeksiyon: Çok nadirdir. *Meme ucu ve areola nekrozu (çürümesi). Çok aşırı büyük memelerde nadir de olsa bir risktir. Zaten bu olgularda serbest meme ucu-areola tekniği kullanılır. Meme ucu-areola çok ince olarak alınarak serbest olarak yeni yerine greft olarak getirilir.

Geç: Emzirme: Genelde kullanılan tekniğe bağlıdır. Hasta ilerde emzirmeyi mutlaka düşünüyorsa cerrahı önceden uyarmalıdır. *Duyu: Meme ucu duyusu büyük memelilerde kısmen zaten azalmıştır. Miktarı kullanılan tekniğe bağlı olarak duyu zamanla (6 ay kadar) döner.

29.08.2005 (BGBI. I S 2570) tarihli yasayla kapsamı genişletilen Tedavi İlaçları Reklam Kanunu'na göre hastaların tedavi/operasyon öncesi ve sonrasına ait görüntülerine reklam amaçlı sergilemek yasaklanmıştır.Bu nedenle web sitemizde Operasyon Öncesi/Sonrası fotoğraflarımız yer almamaktadır.